Informace o zpracování osobních údajů z důvodu: Obchodní vztah

Vážená paní, Vážený pane,

ve jménu společnosti Foto Morava, s.r.o. (dále jen .Správce.), se sídlem Máchová 1147, 74221 Kopřivnice , zapsané v obchodním rejstříku Krajský soud v Ostravě, C 13042, Vás žádáme, o udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů a to z důvodu potenciálního obchodního vztahu anebo k uzavření kupní smlouvy.

Údaje, které budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují jméno, příjmení (u podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo), kontaktní údaje (emailová adresa, telefon, korespondenční adresa), transakční údaje, informace ze záznamů telefonních hovorů nebo jiné interakce mezi Vámi a námi. Jde o údaje, které získáváme přímo od Vás nebo od spolupracujících třetích stran. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Za účelem splnění této smlouvy a zaslání zakoupeného zboží můžou být osobní údaje předávány dalším osobám, a to v případě, že byl vybrán jiný způsob doručení než osobní vyzvednutí na pobočce.

Významnějšími subjekty jsou:

  • Zásilkovna s.r.o., Drahobejlova 1019/27, 190 00 Praha, Česká republika, IČ: 28408306 DIČ: CZ28408306
  • Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 47114983, DIČ: CZ47114983
  • Direct Parcel Distribution CZ, s.r.o., Františka Diviše 944, 10400 Praha 10 IČ: 61329266, DIČ: CZ61329266
  • Partnerské sběrny dle aktuálního seznamu: http://www.fotomorava.cz/partnerske-prodejny/
Výše uvedené osobní údaje mohou být zpracovány jak manuálně, tak automatizovaně a budou zpracovány výlučně k shora vyjmenovaným účelům a nebudou předávány dalším osobám (mimo výjimky stanovené výše), ani nebudou umožněny k nahlédnutí jakýmkoli jiným příjemcům osobních údajů.

Správce bude osobní údaje zpracovávat pouze po nezbytně dlouhou dobu trvání smluvního vztahu (popřípadě uvedených smluv) a k uplatnění s ní spojených právních nároků (např. záruční doba apod.). V případě, že našim zákazníkem se nestanete, bude Váš souhlas platit 5 let od jeho udělení.

Souhlas je dobrovolný, proto v každém okamžiku máte za splnění podmínek uvedených v předmětných předpisech právo na opravu a výmaz osobních údajů, jakožto i právo na omezení zpracování osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování nebo podat stížnost u Úřadu pr

o ochranu osobních údajů. Stejně tak máte právo kdykoliv své údaje v databázi zkontrolovat nebo požádat firmu Správce, aby Vám je vydal ve strojově čitelném formátu. Tuto žádost adresujte na emailovou adresu gdpr@mojefoto-online.cz, anebo písemně na sídlo firmy Foto Morava, s.r.o. , Máchová 1147, 74221 Kopřivnice